Cân điện tử Ohaus

CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

Cân phân tích điện tử

[Cân Sartorius chính xác] Cân phân tích 4 số lẻ ( 220g x 0.0001g) Practum 224-1S, Sartorius

[Cân Sartorius chính xác] Cân phân tích 4 số lẻ ( 220g x 0.0001g) Practum 224-1S, Sartorius

Cân phân tích điện tử chuyên dùng phòng phân tích, phòng thí nghiệm, cân vàng,… những nơi có yêu cầu về độ chính xác cao. Cân chuẩn nội có cổng RS232 kết nối máy in, máy tính.

Read More »
[Cân Sartorius chính xác] Cân phân tích 4 số lẻ ( 120g x 0.0001g) Practum 124-1S, Sartorius

[Cân Sartorius chính xác] Cân phân tích 4 số lẻ ( 120g x 0.0001g) Practum 124-1S, Sartorius

Cân phân tích điện tử chuyên dùng phòng phân tích, phòng thí nghiệm, cân vàng,… những nơi có yêu cầu về độ chính xác cao. Cân chuẩn nội có cổng RS232 kết nối máy in, máy tính.

Read More »
[Cân Sartorius chính xác] Cân phân tích 4 số lẻ ( 60g x 0.0001g) Practum 64-1S, Sartorius

[Cân Sartorius chính xác] Cân phân tích 4 số lẻ ( 60g x 0.0001g) Practum 64-1S, Sartorius

Cân phân tích 4 số lẻ Sartoríu-Đức, dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu.

Read More »
[Cân Sartorius chính xác] Cân điện tử 2 số lẻ chuẩn ngoại ( 3200g x 0.01g) Entris 3202-1S, Sartorius

[Cân Sartorius chính xác] Cân điện tử 2 số lẻ chuẩn ngoại ( 3200g x 0.01g) Entris 3202-1S, Sartorius

Cân điện tử 3200g 2 số lẻ Sartorius Entris 3202I-1S thiết kế cao cấp cải tiến nhiều về hình dáng và độ chính xác đặc biệt hiển thị trên màn hình tinh thể LCD giúp quan sát kết quả, thay đổi đơn vị một cách chuẩn xác nhất.Ứng dụng: Cân mẫu trong các phòng thí nghiệm.

Read More »

Cân sấy ẩm điện tử

Cân tiểu ly điện tử

Cân bàn điện tử

c447487c63 Cân bàn điện tử Ohaus D24PE60ER Cân bàn điện tử %Post Title %Image Name %Post Category

Cân bàn điện tử Ohaus D24PE60ER

Cân bàn điện tử Ohaus D24PE60ER dòng cân bàn điện tử của hãng Ohaus, sử ...

Read More »
c447487c63 Cân bàn điện tử Ohaus D24PE30FR Cân bàn điện tử %Post Title %Image Name %Post Category

Cân bàn điện tử Ohaus D24PE30FR

Cân bàn điện tử Ohaus D24PE30FR dòng cân bàn điện tử của hãng Ohaus, sử ...

Read More »
c447487c63 Cân bàn điện tử Ohaus D24PE150FL Cân bàn điện tử %Post Title %Image Name %Post Category

Cân bàn điện tử Ohaus D24PE150FL

Cân bàn điện tử Ohaus D24PE150FL dòng cân bàn điện tử của hãng Ohaus, sử ...

Read More »
c447487c63 Cân bàn điện tử Ohaus D23PE300EX Cân bàn điện tử %Post Title %Image Name %Post Category

Cân bàn điện tử Ohaus D23PE300EX

Cân bàn điện tử Ohaus D23PE300EX dòng cân bàn điện tử của hãng Ohaus, sử ...

Read More »

Cân đếm điện tử

49fc971925 Cân đếm điện tử Ohaus RC21P1502 Cân đếm điện tử %Post Title %Image Name %Post Category

Cân đếm điện tử Ohaus RC21P1502

Cân đếm điện tử Ohaus RC21P1502 dòng cân đếm điện tử của hãng Ohaus, sử ...

Read More »
6bc1a3eda6 Cân đếm điện tử Ohaus Ranger Count 2000 RC21P6 Cân đếm điện tử %Post Title %Image Name %Post Category

Cân đếm điện tử Ohaus Ranger Count 2000 RC21P6

Cân đếm điện tử Ohaus Ranger Count 2000 RC21P6 dòng cân đếm điện tử của ...

Read More »
49fc971925 Cân đếm điện tử Ohaus Ranger Count 2000 RC21P30 Cân đếm điện tử %Post Title %Image Name %Post Category

Cân đếm điện tử Ohaus Ranger Count 2000 RC21P30

Cân đếm điện tử Ohaus Ranger Count 2000 RC21P30 dòng cân đếm điện tử của ...

Read More »
6bc1a3eda6 Cân đếm điện tử Ohaus Ranger Count 2000 RC21P3 Cân đếm điện tử %Post Title %Image Name %Post Category

Cân đếm điện tử Ohaus Ranger Count 2000 RC21P3

Cân đếm điện tử Ohaus Ranger Count 2000 RC21P3 dòng cân đếm điện tử của ...

Read More »