Home / Tag Archives: Cân đếm

Tag Archives: Cân đếm

Cân đếm điện tử Ohaus RC21P1502

Cân đếm điện tử Ohaus RC21P1502 dòng cân đếm điện tử của hãng Ohaus, sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam, Cân đếm điện tử Ohaus RC21P1502 tiện dụng cho công việc ! Hãng sản xuất: OHAUS (Mỹ) Cân đếm điện tử Ohaus RC21P1502 Tinh tế chi tiết candientuohaus.com Thiết kế gọn nhẹ, dễ di chuyển Chuyên dùng đếm ...

Read More »

Cân đếm điện tử Ohaus Ranger Count 2000 RC21P6

Cân đếm điện tử Ohaus Ranger Count 2000 RC21P6 dòng cân đếm điện tử của hãng Ohaus, sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam, Cân đếm điện tử Ohaus Ranger Count 2000 RC21P6 tiện dụng cho công việc ! Hãng sản xuất: OHAUS (Mỹ) Mức cân: 6 kg Độ chính xác: 0,2g Cân đếm điện tử Ohaus Ranger Count ...

Read More »

Cân đếm điện tử Ohaus Ranger Count 2000 RC21P30

Cân đếm điện tử Ohaus Ranger Count 2000 RC21P30 dòng cân đếm điện tử của hãng Ohaus, sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam, Cân đếm điện tử Ohaus Ranger Count 2000 RC21P30 tiện dụng cho công việc ! Hãng sản xuất: OHAUS (Mỹ) Cân đếm điện tử Ohaus Ranger Count 2000 RC21P30 Tinh tế chi tiết candientuohaus.com Thiết ...

Read More »

Cân đếm điện tử Ohaus Ranger Count 2000 RC21P3

Cân đếm điện tử Ohaus Ranger Count 2000 RC21P3 dòng cân đếm điện tử của hãng Ohaus, sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam, Cân đếm điện tử Ohaus Ranger Count 2000 RC21P3 tiện dụng cho công việc ! Hãng sản xuất: OHAUS (Mỹ) Mức cân tối đa: 3000g Độ chính xác: 0,1g Cân đếm điện tử Ohaus Ranger ...

Read More »

Cân đếm điện tử Ohaus Ranger Count 2000 RC21P15

Cân đếm điện tử Ohaus Ranger Count 2000 RC21P15 dòng cân đếm điện tử của hãng Ohaus, sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam, Cân đếm điện tử Ohaus Ranger Count 2000 RC21P15 tiện dụng cho công việc ! Hãng sản xuất: OHAUS (Mỹ) Mức cân tối đa: 15000g Độ chính xác: 0,5g Cân đếm điện tử Ohaus Ranger ...

Read More »