Home / Tag Archives: Cân kỹ thuật

Tag Archives: Cân kỹ thuật

[Cân điện tử Ohaus] Cân kỹ thuật 2 số lẻ, 4200g x 0.01g PR4202/E Ohaus

32d4e80448 [Cân điện tử Ohaus] Cân kỹ thuật 2 số lẻ, 4200g x 0.01g PR4202/E Ohaus Cân điện tử Ohaus

(candientuohaus.com) Cân kỹ thuật 2 số lẻ, 4200g x 0.01g PR4202/E Ohaus cân phân tích Ohaus chính xác của hãng cân sản xuất tại Trung Quốc, phục vụ cho các ứng dụng tiêu chuẩn cao cho các phòng thí nghiệm Dược phẩm và sinh học và các phòng Lab theo tiêu chuẩn ISO, có thể sử dụng cân vàng bạc ...

Read More »

[Cân điện tử Ohaus] Cân kỹ thuật 2 số lẻ, 2200g x 0.01g PR2202/E Ohaus

4135e94b3e [Cân điện tử Ohaus] Cân kỹ thuật 2 số lẻ, 2200g x 0.01g PR2202/E Ohaus Cân điện tử Ohaus

(candientuohaus.com) Cân kỹ thuật 2 số lẻ, 2200g x 0.01g PR2202/E Ohaus cân phân tích Ohaus chính xác của hãng cân sản xuất tại Trung Quốc, phục vụ cho các ứng dụng tiêu chuẩn cao cho các phòng thí nghiệm Dược phẩm và sinh học và các phòng Lab theo tiêu chuẩn ISO, có thể sử dụng cân vàng bạc ...

Read More »

[Cân điện tử Ohaus] Cân kỹ thuật 1 số lẻ SPX6201 Ohaus

ee9720b051 [Cân điện tử Ohaus] Cân kỹ thuật 1 số lẻ SPX6201 Ohaus Cân điện tử Ohaus

(candientuohaus.com) Cân kỹ thuật 1 số lẻ SPX6201 Ohaus cân phân tích Ohaus chính xác của hãng cân sản xuất tại Trung Quốc, phục vụ cho các ứng dụng tiêu chuẩn cao cho các phòng thí nghiệm Dược phẩm và sinh học và các phòng Lab theo tiêu chuẩn ISO, có thể sử dụng cân vàng bạc đá quý và ...

Read More »

[Cân điện tử Ohaus] Cân phân tích 4 số lẻ, 220g x 0.1mg, chuẩn trong PR224 Ohaus

b2443d3743 [Cân điện tử Ohaus] Cân phân tích 4 số lẻ, 220g x 0.1mg, chuẩn trong PR224 Ohaus Cân điện tử Ohaus

(candientuohaus.com) Cân phân tích 4 số lẻ, 220g x 0.1mg, chuẩn trong PR224 Ohaus cân phân tích Ohaus chính xác của hãng cân sản xuất tại Trung Quốc, phục vụ cho các ứng dụng tiêu chuẩn cao cho các phòng thí nghiệm Dược phẩm và sinh học và các phòng Lab theo tiêu chuẩn ISO, có thể sử dụng cân ...

Read More »
CALL ME
+
Call me!
×
Yêu cầu báo giá sản phẩm ?
Yêu cầu
Báo Giá