Home / Tag Archives: cân phân tích điện tử

Tag Archives: cân phân tích điện tử

[Cân điện tử Ohaus] Cân kỹ thuật 2 số lẻ, 4200g x 0.01g PR4202/E Ohaus

[Cân điện tử Ohaus] Cân kỹ thuật 2 số lẻ, 4200g x 0.01g PR4202/E Ohaus

(candientuohaus.com) Cân kỹ thuật 2 số lẻ, 4200g x 0.01g PR4202/E Ohaus cân phân tích Ohaus chính xác của hãng cân sản xuất tại Trung Quốc, phục vụ cho các ứng dụng tiêu chuẩn cao cho các phòng thí nghiệm Dược phẩm và sinh học và các phòng Lab theo tiêu chuẩn ISO, có thể sử dụng cân vàng bạc ...

Read More »

[Cân điện tử Ohaus] Cân kỹ thuật 2 số lẻ, 2200g x 0.01g PR2202/E Ohaus

[Cân điện tử Ohaus] Cân kỹ thuật 2 số lẻ, 2200g x 0.01g PR2202/E Ohaus

(candientuohaus.com) Cân kỹ thuật 2 số lẻ, 2200g x 0.01g PR2202/E Ohaus cân phân tích Ohaus chính xác của hãng cân sản xuất tại Trung Quốc, phục vụ cho các ứng dụng tiêu chuẩn cao cho các phòng thí nghiệm Dược phẩm và sinh học và các phòng Lab theo tiêu chuẩn ISO, có thể sử dụng cân vàng bạc ...

Read More »

[Cân điện tử Ohaus] Cân kỹ thuật 1 số lẻ SPX6201 Ohaus

[Cân điện tử Ohaus] Cân kỹ thuật 1 số lẻ SPX6201 Ohaus

(candientuohaus.com) Cân kỹ thuật 1 số lẻ SPX6201 Ohaus cân phân tích Ohaus chính xác của hãng cân sản xuất tại Trung Quốc, phục vụ cho các ứng dụng tiêu chuẩn cao cho các phòng thí nghiệm Dược phẩm và sinh học và các phòng Lab theo tiêu chuẩn ISO, có thể sử dụng cân vàng bạc đá quý và ...

Read More »

[Cân điện tử Ohaus] Cân phân tích 4 số lẻ, 220g x 0.1mg, chuẩn trong PR224 Ohaus

[Cân điện tử Ohaus] Cân phân tích 4 số lẻ, 220g x 0.1mg, chuẩn trong PR224 Ohaus

(candientuohaus.com) Cân phân tích 4 số lẻ, 220g x 0.1mg, chuẩn trong PR224 Ohaus cân phân tích Ohaus chính xác của hãng cân sản xuất tại Trung Quốc, phục vụ cho các ứng dụng tiêu chuẩn cao cho các phòng thí nghiệm Dược phẩm và sinh học và các phòng Lab theo tiêu chuẩn ISO, có thể sử dụng cân ...

Read More »