Home / Tag Archives: 1g

Tag Archives: 1g

Ohaus- Cân bàn điện tử Champtm CKW

77993a53f8-272x160 Ohaus- Cân bàn điện tử Champtm CKW Cân điện tử Ohaus

Cân bàn điện tử Champtm CKW Thông tin (candientuohaus.com) Cân điện tử Ohaus – Weighing scale – Đơn vị: Gram, Kilogram, Ounce, Pound, Pound: ounce, %kết quả. – Nhiệt độ môi trường:   -100C đến 400C. – Nguồn cung cấp: AC adapter với nội pin axít chì rechrgeable. – Kích thước chân đế cân: 254x254x 57,5mm – Trụ đỡ đầu hiển ...

Read More »

Ohaus- Cân điện tử Ohaus Valor 1000

f6f663c11d-300x160 Ohaus- Cân điện tử Ohaus Valor 1000 Cân điện tử Ohaus

Cân điện tử Ohaus Valor 1000 Thông tin (candientuohaus.com) Cân điện tử Ohaus – Weighing scale Giới thiệu cân điện tử Ohaus Valor 1000 – Chính xác cao ( độ phân giải bên trong: 1/10,000, 1/20.000.) – Màn hình hiển thị LCD rỏ dể đọc. – Chức năng tự kiểm tra pin – Các lựa chọn: Pin sạc ( 12V/4h hoặc ...

Read More »
×
Yêu cầu báo giá sản phẩm ?
Yêu cầu
Báo Giá