Home / Tag Archives: 50g

Tag Archives: 50g

Ohaus- Cân bàn điện tử Defender 3000

99b32da58b-285x160 Ohaus- Cân bàn điện tử Defender 3000 Cân điện tử Ohaus

Cân bàn điện tử Defender 3000 Thông tin (candientuohaus.com) Cân điện tử Ohaus – Weighing scale Cân bàn điện tử Defender 3000 – Khả năng cân: 30kg, 60kg, 150kg, 300kg – Độ chính xác: 5g, 10g, 20g, 50g – Khả năng cân của load cell: 30kg, 60kg, 150kg, 300kg. – Độ phân giải tối đa  1:6000. – Đầu bảo vệ ...

Read More »
×
Yêu cầu báo giá sản phẩm ?
Yêu cầu
Báo Giá