Home / Tag Archives: can dien tu Đức

Tag Archives: can dien tu Đức

Cân Kỹ Thuật Kern KB 240-3N, 240g x 0.001g

kb120-3n_2-300x160 Cân Kỹ Thuật Kern KB 240-3N, 240g x 0.001g Cân tiểu ly điện tử

Cân Kỹ Thuật Kern KB 240-3N, 240g x 0.001g Candientuohaus.com – chi tiết cân tiểu ly điện tử Ứng dụng: – Cân kỹ thuật 3 số lẻ, ứng dụng cân chính xác trong phòng thí nghiệm   Tính năng kỹ thuật: – Hiển thị bảng hướng dẫn từng bước sử dụng qua chức năng Yes/No – Chức năng cân đếm ...

Read More »

Cân Kỹ Thuật Kern KB 120-3N, 120g x 0.001g

kb120-3n-300x160 Cân Kỹ Thuật Kern KB 120-3N, 120g x 0.001g Cân tiểu ly điện tử

Cân Kỹ Thuật Kern KB 120-3N, 120g x 0.001g Candientuohaus.com – chi tiết cân tiểu ly điện tử Ứng dụng: – Cân kỹ thuật 3 số lẻ, ứng dụng cân chính xác trong phòng thí nghiệm Tính năng kỹ thuật: – Hiển thị bảng hướng dẫn từng bước sử dụng qua chức năng Yes/No – Chức năng cân đếm chính ...

Read More »

Cân Kỹ Thuật Kern KB 360-3N, 360g x 0.001g

kb120-3n_1-300x160 Cân Kỹ Thuật Kern KB 360-3N, 360g x 0.001g Cân tiểu ly điện tử

Cân Kỹ Thuật Kern KB 360-3N, 360g x 0.001g Candientuohaus.com – chi tiết cân tiểu ly điện tử Ứng dụng: – Cân kỹ thuật 3 số lẻ, ứng dụng cân chính xác trong phòng thí nghiệm Tính năng kỹ thuật: – Hiển thị bảng hướng dẫn từng bước sử dụng qua chức năng Yes/No – Chức năng cân đếm chính ...

Read More »
×
Yêu cầu báo giá sản phẩm ?
Yêu cầu
Báo Giá