Home / Tag Archives: Cân điện tử phân tích Ohaus

Tag Archives: Cân điện tử phân tích Ohaus

Cân phân tích-Ohaus-SPS series 0.01g

0-SP202_L_1-300x160 Cân phân tích-Ohaus-SPS series 0.01g Cân phân tích điện tử

Ohaus-SPS series0.01g dòng cân chính xác của hãng Ohaus, sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam, Ohaus-SPS series 0.01g tiện dụng cho công việc ! CÂN PHÂN TÍCH 2 SỐ LẺ (OHAUS – MỸ) 1. Ứng dụng Cân phân tích điện tử chuyên dùng trong phòng thí nghiệm, cân vàng,… ứng dụng cho những yêu cầu về độ chính ...

Read More »

Cân phân tích-Ohaus – AV series 0.001g

0-AV53_L_1-300x160 Cân phân tích-Ohaus - AV series 0.001g Cân phân tích điện tử

Ohaus – AV series0.001g dòng cân chính xác của hãng Ohaus, sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam, Ohaus – AV series 0.001g tiện dụng cho công việc ! CÂN PHÂN TÍCH 3 SỐ LẺ OHAUS 1. Ứng dụng Cân phân tích điện tử chuyên dùng trong phòng thí nghiệm, cân vàng,… ứng dụng cho những yêu cầu về ...

Read More »

Cân phân tích-Ohaus – DV series 0.0001g

0-DV_L_1-300x160 Cân phân tích-Ohaus - DV series 0.0001g Cân phân tích điện tử

Ohaus – DV series0.0001g dòng cân chính xác của hãng Ohaus, sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam, Ohaus – DV series0.0001g tiện dụng cho công việc ! CÂN PHÂN TÍCH 4 SỐ LẺ (OHAUS – MỸ) 1. Ứng dụng Cân phân tích điện tử chuyên dùng trong phòng thí nghiệm, cân vàng,… ứng dụng cho những yêu cầu ...

Read More »

Cân phân tích-Ohaus – AV series 0.0001g

0-AV64_4-300x160 Cân phân tích-Ohaus - AV series 0.0001g Cân phân tích điện tử

Ohaus – AV series0.0001g dòng cân chính xác của hãng Ohaus, sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam, Ohaus – AV series 0.0001g tiện dụng cho công việc ! CÂN PHÂN TÍCH 4 SỐ LẺ (OHAUS – MỸ) 1. Ứng dụng Cân phân tích điện tử chuyên dùng trong phòng thí nghiệm, cân vàng,… ứng dụng cho những yêu ...

Read More »

Cân phân tích-Ohaus – EP series0.0001g

0-VP64CN_L_1-300x160 Cân phân tích-Ohaus - EP series0.0001g Cân phân tích điện tử

Ohaus – EP series0.0001g dòng cân chính xác của hãng Ohaus, sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam, Ohaus – EP series0.0001g tiện dụng cho công việc ! CÂN PHÂN TÍCH 4 SỐ LẺ (OHAUS – MỸ) 1. Ứng dụng Cân phân tích điện tử chuyên dùng trong phòng thí nghiệm, cân vàng,… ứng dụng cho những yêu cầu ...

Read More »

Cân phân tích-Ohaus – PA series 0.0001g

PioneerAnalytical_L-300x160 Cân phân tích-Ohaus - PA series 0.0001g Cân phân tích điện tử

Ohaus – PA series0.0001g dòng cân chính xác của hãng Ohaus, sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam, Ohaus – PA series 0.0001g tiện dụng cho công việc ! CÂN PHÂN TÍCH 4 SỐ LẺ (OHAUS – MỸ) 1. Ứng dụng Cân phân tích điện tử chuyên dùng trong phòng thí nghiệm, cân vàng,… ứng  dụng cho những yêu ...

Read More »

Cân phân tích-Ohaus – PA series 0.01g

1-PA2102_1-300x160 Cân phân tích-Ohaus - PA series 0.01g Cân phân tích điện tử

Ohaus – PA series0.01g dòng cân chính xác của hãng Ohaus, sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam, Ohaus – PA series0.01g tiện dụng cho công việc ! CÂN PHÂN TÍCH 2 SỐ LẺ (OHAUS – MỸ) 1. Ứng dụng Cân phân tích điện tử chuyên dùng trong phòng thí nghiệm, cân vàng,… ứng dụng cho những yêu cầu ...

Read More »

Cân phân tích-Ohaus – PA series 0.001g

2-PioneerAnalytical_L-300x160 Cân phân tích-Ohaus - PA series 0.001g Cân phân tích điện tử

Ohaus – PA series0.001g dòng cân chính xác của hãng Ohaus, sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam, Ohaus – PA series0.001g tiện dụng cho công việc ! CÂN PHÂN TÍCH 3 SỐ LẺ (OHAUS – MỸ) 1. Ứng dụng Cân phân tích điện tử chuyên dùng trong phòng thí nghiệm, cân vàng,… ứng dụng cho những yêu cầu ...

Read More »

Cân phân tích-Cân vàng PAJ

0-PAJ1003-300x160 Cân phân tích-Cân vàng PAJ Cân phân tích điện tử

Cân vàng PAJ dòng cân chính xác của hãng Ohaus, sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam, Cân vàng PAJ tiện dụng cho công việc ! Cân thử tuổi vàng Ohaus PAJ 1003 Model: PAJ1003 Hãng sản xuất: Ohaus Loại cân này đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho ngành vàng theo thông tư 22-2013-TT-BKHCN 1/ Ứng dụng: – ...

Read More »
×
Yêu cầu báo giá sản phẩm ?
Yêu cầu
Báo Giá