Home / Tag Archives: can dien tu Thụy Sĩ

Tag Archives: can dien tu Thụy Sĩ

Analytics- Cân Phân Tích Ohaus DV314C, 310 g x 0.1 mg

a025c0fbd5-300x160 Analytics-
Cân Phân Tích Ohaus DV314C, 310 g x 0.1 mg Cân phân tích điện tử

Cân Phân Tích Ohaus DV314C, 310 g x 0.1 mg Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Đặc điểm: – Dòng cân DV series ứng dụng phòng thí nghiệm – Phần mềm SmarTexgiúp người dùng dễ dàng lựa chọn các ứng dụng và cài đặt các thông số của cân. Với màn hình hiển thị LCD 2 dòng ...

Read More »

Analytics- Cân Vi Lượng Ohaus DV215CD, 81 / 210 g x 0.01 / 0.1 mg

83e7bdcac5-300x160 Analytics-
Cân Vi Lượng Ohaus DV215CD, 81 / 210 g x 0.01 / 0.1 mg Cân phân tích điện tử

Cân Vi Lượng Ohaus DV215CD, 81 / 210 g x 0.01 / 0.1 mg Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Đặc điểm: – Dòng cân DV series ứng dụng phòng thí nghiệm – Phần mềm SmarTexgiúp người dùng dễ dàng lựa chọn các ứng dụng và cài đặt các thông số của cân. Với màn hình hiển ...

Read More »

Analytics- Cân Phân Tích Ohaus DV114C, 110 g x 0.1 mg

4d6fdbd123-300x160 Analytics-
Cân Phân Tích Ohaus DV114C, 110 g x 0.1 mg Cân phân tích điện tử

Cân Phân Tích Ohaus DV114C, 110 g x 0.1 mg Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Đặc điểm: – Dòng cân DV series ứng dụng trong phòng thí nghiệm – Phần mềm SmarTexgiúp người dùng dễ dàng lựa chọn các ứng dụng và cài đặt các thông số của cân. Với màn hình hiển thị LCD 2 ...

Read More »
×
Yêu cầu báo giá sản phẩm ?
Yêu cầu
Báo Giá