Home / Tag Archives: can dien tu Trung Quốc

Tag Archives: can dien tu Trung Quốc

Analytics- Cân Phân Tích Ohaus PA214C, 110 g x 0.0001 g

be2904bf3f-300x160 Analytics-
Cân Phân Tích Ohaus PA214C, 110 g x 0.0001 g Cân phân tích điện tử

Cân Phân Tích Ohaus PA214C, 110 g x 0.0001 g Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Ứng dụng: – Cân phân tích điện tử chuyên dùng phòng phân tích, phòng thí nghiệm, cân vàng,… những nơi có yêu cầu về độ chính xác cao. – Ứng dụng rộng rãi trong các ngành dược phẩm, thực phẩm, trong ...

Read More »

Analytics- Cân Kỹ Thuật Ohaus PA413C, 410 g x 0.001g

7a283efa45-300x160 Analytics-
Cân Kỹ Thuật Ohaus PA413C, 410 g x 0.001g Cân phân tích điện tử

Cân Kỹ Thuật Ohaus PA413C, 410 g x 0.001g Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Ứng dụng: – Được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: phòng thí nghiệm, công nghiệp, giáo dục. Dạng cân: Trọng lượng, đếm, phần trăm. Tính năng kỹ thuật: – Cân chuẩn nội – Khả năng cân: 410 g – Độ đọc: 0.001 ...

Read More »

Analytics- Cân Phân Tích Ohaus PA413, 410 g x 0.001g

d8f72a4bf0-300x160 Analytics-
Cân Phân Tích Ohaus PA413, 410 g x 0.001g Cân phân tích điện tử

Cân Phân Tích Ohaus PA413, 410 g x 0.001g Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Ứng dụng: – Được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: phòng thí nghiệm, công nghiệp, giáo dục. Chức năng cân: trọng lượng, đếm, phần trăm. Tính năng kỹ thuật: – Cân chuẩn ngoại – Khả năng cân: 410 g – Độ đọc: ...

Read More »

Analytics- Cân Phân Tích Ohaus PA213C, 210 g x 0.001g

7120f1829e-300x160 Analytics-
Cân Phân Tích Ohaus PA213C, 210 g x 0.001g Cân phân tích điện tử

Cân Phân Tích Ohaus PA213C, 210 g x 0.001g Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Ứng dụng: – Được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: phòng thí nghiệm, công nghiệp, giáo dục. Chức năng cân: trọng lượng, đếm, phần trăm. Tính năng kỹ thuật: – Cân chuẩn nội – Khả năng cân: 210 g – Độ đọc: ...

Read More »

Analytics- Cân Phân Tích Ohaus PA213, 210 g x 0.001g

76defca1be-300x160 Analytics-
Cân Phân Tích Ohaus PA213, 210 g x 0.001g Cân phân tích điện tử

Cân Phân Tích Ohaus PA213, 210 g x 0.001g Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Ứng dụng: – Được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: phòng thí nghiệm, công nghiệp, giáo dục. Chức năng cân: trọng lượng, đếm, phần trăm. Tính năng kỹ thuật: – Cân chuẩn ngoại – Khả năng cân: 210 g – Độ đọc: ...

Read More »

Analytics- Cân Phân Tích Ohaus DV214C, 210 g x 0.1 mg

5307ef1fe7-300x160 Analytics-
Cân Phân Tích Ohaus DV214C, 210 g x 0.1 mg Cân phân tích điện tử

Cân Phân Tích Ohaus DV214C, 210 g x 0.1 mg Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Đặc điểm: – Dòng cân DV series ứng dụng phòng thí nghiệm – Phần mềm SmarTexgiúp người dùng dễ dàng lựa chọn các ứng dụng và cài đặt các thông số của cân. Với màn hình hiển thị LCD 2 dòng ...

Read More »

Analytics- Cân Phân Tích Ohaus PA214, 110 g x 0.0001 g

ab05cc0984-300x160 Analytics-
Cân Phân Tích Ohaus PA214, 110 g x 0.0001 g Cân phân tích điện tử

Cân Phân Tích Ohaus PA214, 110 g x 0.0001 g Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Ứng dụng: – Cân phân tích điện tử chuyên dùng phòng phân tích, phòng thí nghiệm, cân vàng,… những nơi có yêu cầu về độ chính xác cao. – Ứng dụng rộng rãi trong các ngành dược phẩm, thực phẩm, trong ...

Read More »

Analytics- Cân Phân Tích Ohaus PA114C, 110 g x 0.0001 g

ec740dd7e3-300x160 Analytics-
Cân Phân Tích Ohaus PA114C, 110 g x 0.0001 g Cân phân tích điện tử

Cân Phân Tích Ohaus PA114C, 110 g x 0.0001 g Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Ứng dụng: – Cân phân tích điện tử chuyên dùng phòng phân tích, phòng thí nghiệm, cân vàng,… những nơi có yêu cầu về độ chính xác cao. – Ứng dụng rộng rãi trong các ngành dược phẩm, thực phẩm, trong ...

Read More »

Analytics- Cân Phân Tích Ohaus PA114, 110 g x 0.0001 g

23a6c3f99d-300x160 Analytics-
Cân Phân Tích Ohaus PA114, 110 g x 0.0001 g Cân phân tích điện tử

Cân Phân Tích Ohaus PA114, 110 g x 0.0001 g Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Ứng dụng: – Cân phân tích điện tử chuyên dùng phòng phân tích, phòng thí nghiệm, cân vàng,…những nơi có yêu cầu về độ chính xác cao. – Ứng dụng rộng rãi trong các ngành dược phẩm, thực phẩm, trong công ...

Read More »

Cân Kỹ Thuật Ohaus PA2102C, 2100 g x 0.01 g

pa2102_1-300x160 Cân Kỹ Thuật Ohaus PA2102C, 2100 g x 0.01 g Cân tiểu ly điện tử

Cân Kỹ Thuật Ohaus PA2102C, 2100 g x 0.01 g Candientuohaus.com – chi tiết cân tiểu ly điện tử Tính năng kỹ thuật: – Cân chuẩn nội – Khả năng cân: 2100 g – Độ đọc: 0.01 g – Độ tuyến tính: 0.02 g – Thời gian ổn định: 3 giây – Nhiệt độ họat động: -10 đến 40oC – ...

Read More »
CALL ME
+
Call me!
×
Yêu cầu báo giá sản phẩm ?
Yêu cầu
Báo Giá