Home / Tag Archives: can tieu ly ohaus

Tag Archives: can tieu ly ohaus

Analytics- Cân Phân Tích Ohaus PA214C, 110 g x 0.0001 g

be2904bf3f-300x160 Analytics-
Cân Phân Tích Ohaus PA214C, 110 g x 0.0001 g Cân phân tích điện tử %Post Title %Image Name %Post Category

Cân Phân Tích Ohaus PA214C, 110 g x 0.0001 g Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Ứng dụng: – Cân phân tích điện tử chuyên dùng phòng phân tích, phòng thí nghiệm, cân vàng,… những nơi có yêu cầu về độ chính xác cao. – Ứng dụng rộng rãi trong các ngành dược phẩm, thực phẩm, trong ...

Read More »

Analytics- Cân Phân Tích Kern ABJ 80-4NM, 82 g x 0.1 mg

bbeb0a23a5-300x160 Analytics-
Cân Phân Tích Kern ABJ 80-4NM, 82 g x 0.1 mg Cân phân tích điện tử %Post Title %Image Name %Post Category

Cân Phân Tích Kern ABJ 80-4NM, 82 g x 0.1 mg Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Tính năng kỹ thuật: – Cân chuẩn nội – Khả năng cân: 82 g – Độ đọc: 0.1 mg – Độ tuyến tính: ±0.3 mg – Chức năng: trừ bì, đếm, tính % – Đơn vị cân: g, mg – ...

Read More »

Analytics- Cân Kỹ Thuật Ohaus PA413C, 410 g x 0.001g

7a283efa45-300x160 Analytics-
Cân Kỹ Thuật Ohaus PA413C, 410 g x 0.001g Cân phân tích điện tử %Post Title %Image Name %Post Category

Cân Kỹ Thuật Ohaus PA413C, 410 g x 0.001g Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Ứng dụng: – Được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: phòng thí nghiệm, công nghiệp, giáo dục. Dạng cân: Trọng lượng, đếm, phần trăm. Tính năng kỹ thuật: – Cân chuẩn nội – Khả năng cân: 410 g – Độ đọc: 0.001 ...

Read More »

Analytics- Cân Phân Tích Ohaus PA413, 410 g x 0.001g

d8f72a4bf0-300x160 Analytics-
Cân Phân Tích Ohaus PA413, 410 g x 0.001g Cân phân tích điện tử %Post Title %Image Name %Post Category

Cân Phân Tích Ohaus PA413, 410 g x 0.001g Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Ứng dụng: – Được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: phòng thí nghiệm, công nghiệp, giáo dục. Chức năng cân: trọng lượng, đếm, phần trăm. Tính năng kỹ thuật: – Cân chuẩn ngoại – Khả năng cân: 410 g – Độ đọc: ...

Read More »

Analytics- Cân Phân Tích Ohaus PA213C, 210 g x 0.001g

7120f1829e-300x160 Analytics-
Cân Phân Tích Ohaus PA213C, 210 g x 0.001g Cân phân tích điện tử %Post Title %Image Name %Post Category

Cân Phân Tích Ohaus PA213C, 210 g x 0.001g Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Ứng dụng: – Được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: phòng thí nghiệm, công nghiệp, giáo dục. Chức năng cân: trọng lượng, đếm, phần trăm. Tính năng kỹ thuật: – Cân chuẩn nội – Khả năng cân: 210 g – Độ đọc: ...

Read More »

Analytics- Cân Phân Tích Ohaus PA213, 210 g x 0.001g

76defca1be-300x160 Analytics-
Cân Phân Tích Ohaus PA213, 210 g x 0.001g Cân phân tích điện tử %Post Title %Image Name %Post Category

Cân Phân Tích Ohaus PA213, 210 g x 0.001g Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Ứng dụng: – Được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: phòng thí nghiệm, công nghiệp, giáo dục. Chức năng cân: trọng lượng, đếm, phần trăm. Tính năng kỹ thuật: – Cân chuẩn ngoại – Khả năng cân: 210 g – Độ đọc: ...

Read More »

Analytics- Cân Phân Tích Ohaus DV314C, 310 g x 0.1 mg

a025c0fbd5-300x160 Analytics-
Cân Phân Tích Ohaus DV314C, 310 g x 0.1 mg Cân phân tích điện tử %Post Title %Image Name %Post Category

Cân Phân Tích Ohaus DV314C, 310 g x 0.1 mg Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Đặc điểm: – Dòng cân DV series ứng dụng phòng thí nghiệm – Phần mềm SmarTexgiúp người dùng dễ dàng lựa chọn các ứng dụng và cài đặt các thông số của cân. Với màn hình hiển thị LCD 2 dòng ...

Read More »

Analytics- Cân Vi Lượng Ohaus DV215CD, 81 / 210 g x 0.01 / 0.1 mg

83e7bdcac5-300x160 Analytics-
Cân Vi Lượng Ohaus DV215CD, 81 / 210 g x 0.01 / 0.1 mg Cân phân tích điện tử %Post Title %Image Name %Post Category

Cân Vi Lượng Ohaus DV215CD, 81 / 210 g x 0.01 / 0.1 mg Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Đặc điểm: – Dòng cân DV series ứng dụng phòng thí nghiệm – Phần mềm SmarTexgiúp người dùng dễ dàng lựa chọn các ứng dụng và cài đặt các thông số của cân. Với màn hình hiển ...

Read More »

Analytics- Cân Phân Tích Ohaus DV214C, 210 g x 0.1 mg

5307ef1fe7-300x160 Analytics-
Cân Phân Tích Ohaus DV214C, 210 g x 0.1 mg Cân phân tích điện tử %Post Title %Image Name %Post Category

Cân Phân Tích Ohaus DV214C, 210 g x 0.1 mg Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Đặc điểm: – Dòng cân DV series ứng dụng phòng thí nghiệm – Phần mềm SmarTexgiúp người dùng dễ dàng lựa chọn các ứng dụng và cài đặt các thông số của cân. Với màn hình hiển thị LCD 2 dòng ...

Read More »
×
Yêu cầu báo giá sản phẩm ?
Yêu cầu
Báo Giá