Home / Tag Archives:   CKW30l55hả năng cân:3kg

Tag Archives:   CKW30l55hả năng cân:3kg

Ohaus- Cân bàn điện tử Champtm CKW

77993a53f8-272x160 Ohaus- Cân bàn điện tử Champtm CKW Cân điện tử Ohaus

Cân bàn điện tử Champtm CKW Thông tin (candientuohaus.com) Cân điện tử Ohaus – Weighing scale – Đơn vị: Gram, Kilogram, Ounce, Pound, Pound: ounce, %kết quả. – Nhiệt độ môi trường:   -100C đến 400C. – Nguồn cung cấp: AC adapter với nội pin axít chì rechrgeable. – Kích thước chân đế cân: 254x254x 57,5mm – Trụ đỡ đầu hiển ...

Read More »
×
Yêu cầu báo giá sản phẩm ?
Yêu cầu
Báo Giá