Home / Tag Archives: SPS6000FKhả năng cân: 6000gSai số: 1g

Tag Archives: SPS6000FKhả năng cân: 6000gSai số: 1g

Ohaus- Cân điện tử Ohaus SPS6000F

744f796946-300x160 Ohaus- Cân điện tử Ohaus SPS6000F Cân điện tử Ohaus

Cân điện tử Ohaus SPS6000F Thông tin (candientuohaus.com) Cân điện tử Ohaus – Weighing scale Cân điện tử Ohaus SPS6000F – Hiệu quả sử dụng cao, có thể mang mang đi được – Có nhiều đơn vị cân bao gồm:gam, kg, pound, ounces, lạng, hiển thị ounce, T ounce, và penni – Nhiều chức năng ứng dụng như: cân đếm, ...

Read More »
×
Yêu cầu báo giá sản phẩm ?
Yêu cầu
Báo Giá